0
Công ty thành viên
0
Showroom, Đại lý
0
Tỉnh thành
0
năm phát triển

Trang chủ

/

Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

  • Sứ mệnh:

Nâng cao sức cạnh tranh thương hiệu Việt trong ngành Vật liệu xây dựng.

  • Sứ mệnh:

Trở thành Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây dựng và Xây dựng tại thị trường Việt Nam

  • Giá trị cốt lõi:

Tín - Tâm – Tầm – Trí – Tốc