7
Công ty thành viên
550
Showroom, Đại lý
64
Tỉnh thành
5
năm phát triển
Website đang trong quá trình hoàn thiện

Trang chủ

/

Hình ảnh

Thăm quan nhà máy sơn ngày 07/12/2018

Ngày 07/12/2018 công ty NexGoup tổ chức chuyến thăm quan nhà máy sản xuất sơn tại Thanh Hóa cho các cổ đông mới của công ty.