0
Công ty thành viên
0
Showroom, Đại lý
0
Tỉnh thành
0
năm phát triển

Trang chủ

/

Hình ảnh

Đai hội cổ đông bất thường Nexgroup 21/09/2018

Ngày 21/09/2018 Nexgroup tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội họp thông báo kết quả kinh doanh và xin phép tăng vốn điều lệ để thực hiện triển khai các dự án năm 2019